U saradnji sa nadležnim institucijama afirmisati razvoj energetskih projekata iz obnovljivih izvora energije te energetske učinkovitosti u Bosni i Hercegovini pod komercijalnim uvjetima,  štiteći interese lokalne zajednice i svih drugih zainteresiranih strana.

Prirodan rast temeljen na održivim partnerstvima  Vjerujemo da je snažna saradnja sa organizacijama i pojedincima osnova za jači utjecaj malih projekata. Naš prvi projekt podrazumijeva oboje: izgraditi mini hidro sistem, ali i i trajne partnerske odnose.

Sudjelovanje domaćih ljudi – Smatramo da stanovnici koji žive u okolini lokacije projekta, kao i drugi zainteresirani, trebaju biti aktivno uključeni u projekt kako bi se osigurala njegova ekonomska, tehnička i ekološka održivost. Zato vas pozivamo da sudjelujete na različite načine, uključujući suvlasništvo, kreditiranje, članstvo, volontiranje, honorarni rad ili kao uposlenik sa punim radnim vremenom.

Ekološki čista i provjerena tehnologija – Mini hidro postrojenja koriste provjerene i ekološki prihvatljive tehnologije, koje su uspješno primijenjene u svijetu ali i našoj zemlji mnogo puta. Zaštita prirodne okoline naša je temeljna odrednica.

Ljudi su ono što nas čini drugačijim – Sigurni smo da je naše osoblje naša snaga, resurs i imovina. Ljudi koji rade u našoj organizaciji su susretljivi, iskusni i educirani te vam mogu dati odgovore na sva pitanja o našim aktivnostima.